Klimatomställningen pågår för fullt och behöver växlas upp ytterligare.

Den innehåller stora möjligheter för de företag som vågar och vill. Transformity samarbetar med dessa företag. Vi gör det genom analys, strategi, kommunikation och nätverk.

Strategisk hållbarhet
Våra tjänster

Transformity driftar företagsnätverk inom hållbarhet, exempelvis Hagainitiativet och Circular Electronics Initiative. Våra samarbeten med enskilda företag utvecklar lönsamma och hållbara affärsstrategier. 

Vi arbetar dessutom med flera internationella projekt, med fokus på cirkulära affärsmodeller, näringslivets klimatomställning, exportens klimatnytta samt kompetensförsörjning för hållbar utveckling. 

Sex av nio planetära gränser överträds. Vi måste därför främja biologisk mångfald och minska klimatutsläppen med 55 procent till år 2030. Hållbar affärsutveckling skapar stora möjligheter för företag som tidigt ställer om sina strategier. Det bidrar bland annat till ökad lönsamhet, kostnadsbesparingar och ett stärkt varumärke.

Fluktuerande råvarupriser och geopolitiska utmaningar måste numera hanteras löpande inom många företag. Cirkulär affärsutveckling erbjuder lösningar för minskad klimat- och miljöpåverkan, ökad lönsamhet samt mer robusta värdekedjor genom riskminimering.

Företags arbete med kommunikation kring hållbarhet kräver väl underbyggt grundarbete. Hållbarhet och varumärkesbyggande går hand in hand, därför behöver kommunikationen vara strategisk, korrekt och effektiv.

För att påskynda omställningen i en mer hållbar riktning behöver hinder undanröjas hos bland annat politiken. Att många olika aktörer (inklusive företag) deltar i dialogen kring samhällets utveckling är en viktig del av demokratin.

EU:s Green Deal innehåller ett omfattande paket med lagar som påverkar företag i arbetet med hållbarhet. Just nu är bland annat nettonoll, ESG, CSRD, CSDDD, dubbel väsentlighetsanalys, ETS och BECCS särskilt aktuellt.

Aktuellt

19 januari 2024
Är du vår nya praktikant?
Brinner du för hållbarhet, är samhällsintresserad och vågar utmana? Just nu söker vi på Transformity praktikanter som tillsammans med oss kommer att arbeta med…
9 januari 2024
FÖRETAG VILL STÄLLA OM MEN BROMSAS AV DEN RÅDANDE KLIMATPOLITIKEN
Vår kollega Gabrielle Tillberg skriver idag på HD-Sydsvenskan Debatt tillsammans med Tobias Gustavsson Binder, expert på hållbara transporter på IVL Svenska Miljöinstitutet, Martin Flack, chef för Sustainability Economics på…
29 november 2023
Vi söker erfaren kollega till klimatomställningen
Vi söker dig som vill arbeta med hållbarhet och klimatomställning i synnerhet, som vågar utmana och som arbetar med hög kvalitet. Vi är ett…