Nätverk för hållbara IT-produkter

Transformity driftar Circular Electronics Initiative, på uppdrag av TCO Development. Circular Electronics Initiative är ett nätverk av 28 företag och organisationer i olika länder som samarbetar med målet att främja en mer hållbar användning av IT-produkter bland politiker, företag och allmänheten.

Transformitys uppdrag att drifta Circular Electronics Initiative är givande, utmanande och känns viktigt. Mängden e-avfall är nu 60 miljoner ton globalt årligen, vilket motsvarar vikten av 6000 Eiffeltorn. Dessutom är prestandan i IT-produkter nu så hög att färre konsumenter längtar till nästa modell. Svaret på detta nuläge är självklart ökad cirkularitet och hållbarhet inom IT-sektorn.

Utifrån CEI:s nuläge, och Transformitys kompetenser inom arbete med företagsnätverk och internationell opinionsbildning, har arbetet hittills fokuserat på en ökad ”vi-känsla” inom nätverket, samt genomförandet av aktiviteter inom internationell opinionsbildning. Arbetet framåt fortsätter prioritera kompetensutvecklings och erfarenhetsutbyte inom nätverket, samt internationell opinionsbildning. Dessutom utvecklas nu CEI:s arbete till att inkludera arbetsgrupper med olika fokusområden, samt att bli en effektiv påverkansorganisation med fokus på EU.

EU blir allt viktigare inom hållbarhet, både för länderna i Europa men även som global standard. Därför känns det helt rätt att medlemmarna i CEI bestämt att prioritera påverkan med fokus på EU framöver, i syfte att från branschen driva på för en så ambitiös lagstiftning för IT-produkter som möjligt.

Läs mer om Circular Electronics Initiative: https://lnkd.in/dRtMfriF
Läs mer om TCO Development: https://tcocertified.com/