Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan

Hagainitiativet är ett nätverk av 11 ledande företag i Sverige som tillsammans arbetar mot visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

Genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet vill Hagainitiativet driva näringslivet i den riktning som behövs för att klara Parisavtalet. Hagainitiativet vill påverka politiken. Hagainitiativet driver på för en ambitiösare klimatpolitik för att öka möjligheterna i omställningen för både företag och samhälle.

Transformity driftar företagsnätverket i deras gemensamma arbete av att visa hur näringslivet bidrar till 1,5-gradersmålet och medverkar till att den svenska och internationella politiken är i linje med 1,5-gradersmålet.

Hagainitiativet startades 2010. Nätverket består av Axfood, Coca-Cola Europacific Partners, Folksam, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Preem, Scan Sverige, Stena Recycling och Swedbank.

Läs mer om Hagainitiativet: https://www.hagainitiativet.se

Nina Ekelund, Transformitys grundare och Partner, är Hagainitiativets generalsekreterare. Transformity driftar Hagainitiativet.