Den mest hållbara regionen i världen

Projektet ”Klimatneutralt Norden” är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan de nordiska företagsnätverken Hagainitiativet (Sverige), Skift (Norge) och CLC (Finland), finansierat av Nordiska Ministerrådet. Syftet är att stärka nordisk konkurrenskraft och bidra till att göra Norden till den mest hållbara och integrerade regionen i världen.

Inom Klimatneutralt Norden arbetar vi för att:

  • Kartlägga ambitioner och förmågor bland företag
  • Visa klimatfördelar med klimatomställningen hos näringslivet
  • Lyfta exempel, förmågor och innovationer i näringslivet
  • Facilitera samverkan mellan näringsliv och politik

De sex delområdena inom Klimatneutralt Norden är:

  • Cirkulära affärsmodeller
  • Kompetensutveckling för en grön omställning
  • Fossilfri utmaning
  • Vd:ar i grön omställning
  • Nordisk innovationskraft
  • Nordiskt handavtryck på en global marknad

Projektet leds av Hagainitiativet, som driftas av Transformity.

Läs mer om projektet: https://www.hagainitiativet.se/minskade-utslapp-copy/