Allt fler små och medelstora företag utvecklar nya affärsstrategier, utifrån klimat och miljö

30 september 2023

Vad kräver klimatomställningen av vårt företag? Den frågan ställer sig allt fler företag, och intresset för klimat och miljö ökar inom näringslivet. Men det är också utmanande för många företag att komma igång. Nina Ekelund märker detta tydligt, genom att hon deltar i flera företags arbete med att utveckla nya affärsstrategier.

– De senaste åren har vi frågat Sveriges börsbolag vilka som har mål att halvera sina klimatutsläpp inom tio år. På tre år har andelen ökat från 20 till 66 procent. Så ja, bland de större företagen sker rejäl utveckling nu. Men nu, under senaste året, har även allt fler små och medelstora företag börjat arbeta mer strukturerat med klimat och miljö, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet och ordförande för Transformity.

Varför arbetar nu allt fler företag med klimatansvar?

– Nyligen presenterade Klimatpolitiska rådet sin rapport. Nytt för i år att politiken i Sverige nu leder till att utsläppen ökar. Det tvärtemot EU som både håller kursen och ökar tempot. Så EU bevisar att det går att minska klimatutsläppen, trots oro i vår omvärld. Klimatpolitiska rådet uppmanar regeringen att ta fram en konkret plan för 2030-målen, ta vara på momentum, nyttja synergier och hantera konflikter. Och det är precis vad näringslivet nu gör.

– Så, tempot för arbete med klimat och miljö är högre än någonsin i näringslivet. Varför? Jo, för att det säkrar jobben, säkerställer affären och stärker varumärket. Företag som inte tar klimatfrågan på allvar kommer inte överleva, säger Nina.

I samarbetet kring utveckling av nya affärsstrategier för små och medelstora företag, vad gör du då?

– Det beror på hur tidigt eller sent vi kommer in i företagets arbete med hållbarhet. Men, den så kallade dubbla väsentlighetsanalysen, det vill säga vilka klimat- och miljöfrågor som ett företag

påverkar samt påverkas av, är en bra utgångspunkt. I detta igår både en omvärldsanalys och en diskussion om strategiska vägval, tillsammans med ledningen, säger Nina.

Är det skillnad på att samarbeta med mindre jämfört med större företag?

– Ja, det är det. Oftast så har större företag kompetens och resurser att arbeta med klimat och miljö i sina värdekedjor. Men, större företag har ju dessutom oftast mer komplexa värdekedjor med betydligt fler olika leverantörer. Och tuffare krav på sig gällande rapportering. För många mindre företag är strukturerat arbete med klimat och miljö kopplat till affärsutveckling något nytt, och samtidigt finns inte lika mycket resurser till inom företaget. Men, möjligheterna är lika stora för alla företag, säger Nina.

Om du skulle ge ett generellt råd till företag som vill utveckla nya affärsstrategier, vad är då det?

– Att sätta i gång. För det råder ingen tvekan om att era kunder, oavsett om det är andra företag (B2B) eller individer, kommer kräva att ni har god koll på er klimatpåverkan, och hur ni påverkas. Därför är det hög tid att börja nu.

– Strukturen har stora och mindre företag gemensamt. Börja mäta, gör en väsentlighetsanalys, ta hjälp för att göra rätt från början, sätt upp mål i linje med Parisavtalet, var transparent internt och externt, integrera arbetet i era affärsstrategier, identifiera möjligheter och konkurrensfördelar, följ upp målen årligen, och prioritera arbetet med de största utsläppen första, avslutar Nina.