FÖRETAG VILL STÄLLA OM MEN BROMSAS AV DEN RÅDANDE KLIMATPOLITIKEN

9 januari 2024

Vår kollega Gabrielle Tillberg skriver idag på HD-Sydsvenskan Debatt tillsammans med Tobias Gustavsson Binder, expert på hållbara transporter på IVL Svenska Miljöinstitutet, Martin Flack, chef för Sustainability Economics på Ramboll Management Consulting, och Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet. De alla deltar i forskningsprojektet “Frivilliga klimatåtaganden på godstransporter – hur kan de bidra?”

Baserat på intervjuer med transportköpare identifieras fyra områden som regeringen måste prioritera för att stödja företag att minska utsläppen från sina godstransporter och uppnå sina klimatmål.
▶ Släpp inte taget om biodrivmedel.
▶ Återinför bättre villkor för biogas.
▶ Snabba på elektrifieringen.
▶ Glöm inte bort järnvägen.

I intervjuerna framgår tydligt att företagen är beroende av den politik som förs. Regeringen behöver växla upp för att hjälpa företagen i deras klimatomställning.

Läs hela debattartikeln här

Bild: Lasse Holmgren