Hög tid att komma igång med ert hållbarhetsarbete

27 november 2023

Det finns fortsatt tid att komma igång med hållbarhetsarbetet och det är hög tid att göra det nu. Från och med 1 januari 2024 införs nya ökade krav på hållbarhetsrapportering enligt CSRD och det påverkar både kunder och leverantörer genom alla affärsrelationer.

För att bibehålla konkurrenskraft är det viktigt att påbörja detta arbete nu. Vi listar några områden och aktiviteter som är viktiga att ha på plats för att säkerställa ett strategiskt hållbarhetsarbete och bibehållen lönsamhet.

  • Kartlägg ert hållbarhetsarbete – identifiera behov av strategier, aktiviteter och resurser behov (t.ex. väsentlighetsanalyser).
  • Bedöm behov av ökad kunskap i styrelse, ledning och i verksamheten.
  • Påbörja arbetet med affärsutveckling utifrån cirkulär ekonomi och gynnad biologisk mångfald.
  • Lägg upp riktlinjer och tidplan för hållbarhetsrapportering, samt strategier och planer för hållbarhetskommunikation.

Kontakta oss gärna så kan vi stötta er i planering och i arbetet med att komma igång med och säkerställa ett strategiskt hållbarhetsarbete.

Ulrika Erkenborn Rugumayo, mobil 070-143 22 22,

Adam Bergsveen, mobil 070-452 38 97,