Transformity utvecklas, flyttar in i nya lokaler och publicerar ny webbplats

3 oktober 2023

Utvecklingen inom hållbarhet är just nu snabb, kraftfull och bred. Framför allt tack vare att många företag väljer att gå före utifrån insikten att det är lönsamt, men också på grund av ny EU-lagstiftning.

Vi är en strategisk hålbarhetsbyrå, som stöttar företag i deras arbete med hållbara affärsstrategier, hållbarhetskommunikation samt rapportering. Vi vet att hållbar affärsutveckling skapar stora möjligheter för företag som tidigt ställer om sina strategier. 

Vårt företags utveckling, det vill säga de kompetenser och tjänster som vi arbetar med i våra olika uppdrag, måste gå minst lika snabbt som utvecklingen i samhället. Att vi idag flyttar in på ett nytt kontor och publicerar en ny webbplats bekräftar detta, och är dessutom kul och konkreta steg på vår resa.

Vårt nya kontor är i Zenit-huset, på Mäster Samuelsgatan 56, mitt i Stockholm.

Hör gärna av er om vi kan stötta er i arbetet med hållbarhet, eller om ni vill komma förbi på en kopp kaffe.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,
vännerna på Transformity