Nytt samarbete med Future Earth

28 november 2023

Sedan ett par månader tillbaka samarbetar vi på Transformity med Future Earth. Future Earth är världens största nätverk av miljö- och klimatforskare.

Future Earth arbetar med experter över hela världen för att göra hållbarhetsforskningen begriplig; att koka ned komplicerade resultat till en helhetsbild av var vi står, och att lyfta de vetenskapliga resultaten så att de blir mer lättillgängliga och kan leda till handling. Future Earth startades av bland andra FN:s miljöprogram (UNEP) och Unesco. Future Earth styrs genom nio sekretariat varav det största ligger i Stockholm.
 
– Fantastiskt intressant och givande att få stötta Future Earth i deras arbete. När takten i klimatomställningen måste öka är dialogen mellan forskningen, politiken och näringslivet helt avgörande, säger Adam Bergsveen, seniorkonsult på Transformity AB.

www.futureearth.org