Transformity i Almedalen: elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början?

29 september 2023

Mycket om elektrifieringens möjligheter och utmaningar i samhällsdiskussionen just nu. Mycket bra! På Almedalsveckan arrangerade vi ett seminarium med rubriken ”Elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början?”.

Se seminariet här.

Mattias Johansson, vd, Bravida, pratade om att både utbildning och säkerställande av att relevant kompetens finns samt vikten av ekonomiska incitament för företag som drivande faktorer för ökad cirkularitet inom installations- och byggnadsbranschen.

Sara Davidsson, hållbarhetschef, Stena Recycling AB, underströk vikten av att inkludera alla aktörer, inte bara producenter utan även återvinnare, i värdekedjan i regelverk för att säkerställa högre cirkularitet. Det behövs reglering likt vi nu har för batteriåtervinning, och ökade krav på andel återvunnet material i produktionen. EU steppar upp inom området men mer behöver göras.

Filip Johnsson, professor och programchef, Mistra Electrification, lyfte tre punkter för att skapa konkurrenskraft i cirkulära lösningar genom att 1. Skapa strukturer för återcirkulering av flöden inom industrierna, 2. Få upp volymerna i materialflöden som återvinns och återbruka för skalfördelar och 3. Tänka på att värdera det som idag ses som avfall eftersom det kan komma att ändras och värderas högre framöver.

Peter Engdahl , enhetschef, hållbara transporter, Energimyndigheten, pratade om hur man kan bygga in cirkularitet i ökad elproduktion genom att upprätthålla hög effektivisering och öka flexibiliteten i elsystemet över tid. Den geopolitiska verkligheten vi befinner oss i kommer kräva en viss mängd av nytt material också men viktigt att det görs på ett hållbart sätt.

Deltog gjorde även Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för CenterpartietJakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet de gröna, samt Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet som modererade samtalet.