Aktuell EU-utbildning för dig som vill veta mer

30 oktober 2023

Transformity erbjuder en heldagsutbildning för dig som vill lära dig mer om EU. I Stockholm den 28 november eller i Malmö den 7 december.


EU visar ett tydligt ledarskap och är drivande i arbetet med hållbarhet, och då särskilt med fokus på minskad klimatpåverkan. En effekt av detta är att hållbarhet nu går från frivillighet till lagstiftning, vilket i hög grad påverkar näringslivet. Det finns därmed ett aktuellt och växande behov av kunskap om EU:s politik. För dig som sitter i en styrelse, i ledningen för ett företag eller som är hållbarhetsansvarig är det numera mycket viktigt att ha god kunskap om EU:s politik för hållbarhet och att förstå hur du hittar rätt information. Utbildningen har fokus på EU:s processer, samt de olika lagarna och prioriteringarna inom EU:s lagpaket ”Green Deal”:

  • Hur fungerar EU-processerna egentligen?
  • Hur navigerar du i EU-byråkratin?
  • Vad består EU:s klimatpolitik av?
  • Hur samverkar Sveriges och EU:s klimatpolitik?
  • Hur påverkar EU:s nya klimatpolitik näringslivet i Sverige?
  • Hur påverkar EU:s klimatpolitik dig som styrelseledamot, VD, avdelningschef eller hållbarhetsansvarig?

Tid och plats är centralt i Stockholm tisdag 28 november 2023 kl. 09.00–15.00, eller centralt i Malmö torsdagen 7 december 2023 kl. 09.00-15.00.

Anmäl dig till 

Kostnad per person 12 500 kr, exklusive moms. Momsrabatt för civilsamhällesorganisationer. 

Vi bjuder på lunch och fika. Begränsat antal platser.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Josefina Kildjer, 


Utbildningen genomförs av:

Josefina Kildjer – expert på EU:s policys och lagstiftning på miljö- och klimatområdet, med bakgrund från Internationella sekretariatet på Klimat- och näringslivsdepartementet samt Utrikesutskottets kansli på riksdagen.

Nina Ekelund – Generalsekreterare för företagsnätverket Hagainitiativet, och med över 25 års erfarenhet av politik i EU och Sverige.

Ulrika Erkenborn Rugumayo – vd för Transformity, och med över 20 års erfarenhet som rådgivare och revisor i rollen som Director på PwC.

Adam Bergsveen – expert på hållbarhetskommunikation, med bakgrund inom näringslivet, civilsamhället och politiken – både nationellt och internationellt.