Transformity — en strategisk hållbarhetsbyrå

Klimatmålen kräver utveckling, av oss alla. Nu. Denna utveckling innehåller stora möjligheter för de företag som vågar och vill. Transformity samarbetar med dessa företag. Vi gör det genom analys, strategi, kommunikation och nätverk.

Transformity är en strategisk hållbarhetsbyrå, som startades 2020 av Nina Ekelund. Nina är dessutom initiativtagare till och generalsekreterare för företagsnätverket Hagainitiativet.

Transformity är medlemmar i UN Global Compact.

Teamet

Styrelseordförande & Partner
Med ena foten i Stockholm och den andra i Småland driver Nina klimattransformationen framåt. Nina är en av grundarna till företaget 2050 Consulting och har även startat Transformity. År 2010 grundade Nina vidare företagsnätverket Hagainitiativet, tillsammans med flera företag, och är dess generalsekreterare. Hon har tidigare arbetat på bland annat Miljöförvaltningen, Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen och Stockholm Resilience Centre. Nina är en ofta anlitad och uppskattad talare och moderator. Hon har de senaste åren varit med på listan över den 100 mäktigaste i Hållbarhetsverige. Hon är också ledamot i styrgruppen för KTH Environmental Humanities Lab.

+46 73 502 24 64

VD & Partner
Ulrika har över 20 års erfarenhet som rådgivare och revisor i rollen som Director på PwC med fokus på internationellt utvecklingssamarbete. Under fem år har Ulrika varit handläggare vid Diakonia’s regionkontor för Södra Afrika där hon arbetade med mänskliga rättigheter, demokratifrågor och kapacitetsstöd och arbetade inom ramen för FN:s globala hållbarhetsmål. Ulrika är samordningsansvarig för Hagainitiativet och är styrelseledamot i Diakonia och Shifo Foundation.

+46 70 143 22 22

Konsult
Josefina är jurist och expert på EU:s policys och lagstiftning på miljö- och klimatområdet. Hon kommer närmast från Internationella sekretariatet på Klimat- och näringslivsdepartementet där hon under fyra år bl. a. samordnade de svenska positionerna i förhandlingarna i EU:s ministerråd. Där arbetade hon också med klimat- och miljöfrågor i samband med det svenska EU-ordförandeskapet. Dessförinnan ägnade hon drygt sex år åt EU-frågor på Utrikesutskottets kansli på riksdagen, med särskilt fokus på säkerhetspolitik, handel och mänskliga rättigheter.

+46 70 766 22 92

Konsult
Gabrielle är ekonom med en kandidatexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en masterexamen i miljöstudier från the London School of Economics. Hon kommer senast ifrån Sveriges ambassad i Kigali, Rwanda, där hon arbetat med politiska frågor och främjande, med särskild tonvikt på främjande av hållbar svensk export. Dessförinnan arbetade hon två år på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Rwanda med frågor rörande grön och hållbar tillväxt.

+46 70 405 72 66

Konsult
Adam har jobbat med hållbarhetskommunikation och -strategier inom näringslivet, civilsamhället och politiken – lokalt, nationellt och internationellt. Han har bland annat jobbat som Miljöpartiets presschef i regeringen, politisk sekreterare i riksdagen, kommunikationschef för Friluftsfrämjandet och som senior konsult på byråer.

+46 70 452 38 97

Konsult
Eva har över 30 års erfarenhet av forskningskommunikation och olika former av samverkan mellan forskning, näringsliv, samhälle och kultur. Hon har bland annat varit informationschef på Kungl. Vetenskapsakademien och samverkanschef på Apoteket. Eva är en uppskattad moderator och har skrivit böcker om hållbarhet och innovation, senast ”Svenska innovationer som förändrat världen” inför Sveriges ordförandeskap i EU. Hon är styrelseledamot i bland annat Forskning & Framsteg och Stiftelsen Ruter Dam.

+46 70 984 66 38

Praktikant
Tilde är praktikant på Transformity. Tilde bor i London och har avklarat 2 av 3 år av London School of Economics (LSE) kandidatprogram i internationella relationer. På sidan av studierna har hon bland annat varit president för LSE:s nordiska studentorganisation och arbetat som Business Development Associate för en global organisation som erbjuder politisk rådgivning pro-bono. Tidigare har hon även studerat en halvårskurs i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet och gjort ett utbytesår på Svenska Skolan i Nairobi. Tilde kommer att stötta upp i Transformitys uppdrag.

Praktikant
Philip är praktikant på Transformity. Han har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning på environmental governance och påbörjar en master i tillämpad klimatstrategi vid Lunds Universitetet hösten 2023. Philips engagemang för hållbarhet är tydligt genom hans utbildningsval och med stark akademisk grund kommer han stödja i Transformitys viktiga uppdrag framöver.