Eva Krutmeijer

Eva har över 30 års erfarenhet av forskningskommunikation och olika former av samverkan mellan forskning, näringsliv, samhälle och kultur. Hon har bland annat varit informationschef på Kungl. Vetenskapsakademien och samverkanschef på Apoteket. Eva är en uppskattad moderator och har skrivit böcker om hållbarhet och innovation, senast ”Svenska innovationer som förändrat världen” inför Sveriges ordförandeskap i EU. Hon är styrelseledamot i bland annat Forskning & Framsteg och Stiftelsen Ruter Dam.