Gabrielle Tillberg​

Gabrielle är ekonom med en kandidatexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en masterexamen i miljöstudier från the London School of Economics. Hon kommer senast ifrån Sveriges ambassad i Kigali, Rwanda, där hon arbetat med politiska frågor och främjande, med särskild tonvikt på främjande av hållbar svensk export. Dessförinnan arbetade hon två år på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Rwanda med frågor rörande grön och hållbar tillväxt.