Josefina Kildjer

Josefina är jurist och expert på EU:s policys och lagstiftning på miljö- och klimatområdet. Hon kommer närmast från Internationella sekretariatet på Klimat- och näringslivsdepartementet där hon under fyra år bl. a. samordnade de svenska positionerna i förhandlingarna i EU:s ministerråd. Där arbetade hon också med klimat- och miljöfrågor i samband med det svenska EU-ordförandeskapet. Dessförinnan ägnade hon drygt sex år åt EU-frågor på Utrikesutskottets kansli på riksdagen, med särskilt fokus på säkerhetspolitik, handel och mänskliga rättigheter.