Philip Müller

Philip är praktikant på Transformity. Han har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning på environmental governance och påbörjar en master i tillämpad klimatstrategi vid Lunds Universitetet hösten 2023. Philips engagemang för hållbarhet är tydligt genom hans utbildningsval och med stark akademisk grund kommer han stödja i Transformitys viktiga uppdrag framöver.