Sophia Rosenlöf

Sophia Rosenlöf är miljöstrateg och besitter två kandidatexamen i miljöteknik från Högskolan i Gävle och företagsekonomi från Stockholms universitet. 2023 avslutade Sophia sina studier som miljöstrateg, en tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar miljöteknik, miljöpsykologi och samhällsplanering. Hon har mångårig erfarenhet av projektledning, försäljning, affärs- och produktutveckling. Främst är hennes yrkesvana hämtad från bank och finans men hon har även verkat inom idéburen verksamhet samt kommunalt arbete. Sophia har i närtid arbetat med näringslivsutveckling, cirkulär ekonomi, och att driva på hållbar omställning.