Tove Strömstedt

Tove är praktikant på Transformity. Hon läser för närvarande en kandidatutbildning i kulturgeografi med inriktning på samhälle, miljö och globala processer. Programmet ger henne kunskaper om att analysera aktuella samhällsfrågor ur ett geografiskt perspektiv. Hon har nyligen avslutat sitt examensarbete om hållbar konsumtion med fokus på om konsumenters hållbarhetsinställning speglar deras val av växtbaserade produkter. Till hösten kommer hon att fortsätta sina studier med att läsa en master i samhällsplanering vid Stockholms universitet. Tove kommer att stötta upp i Transformitys löpande uppdrag.