Ulrika Erkenborn Rugumayo

Ulrika har över 20 års erfarenhet som rådgivare och revisor i rollen som Director på PwC med fokus på internationellt utvecklingssamarbete. Under fem år har Ulrika varit handläggare vid Diakonia’s regionkontor för Södra Afrika där hon arbetade med mänskliga rättigheter, demokratifrågor och kapacitetsstöd och arbetade inom ramen för FN:s globala hållbarhetsmål. Ulrika är samordningsansvarig för Hagainitiativet och är styrelseledamot i Diakonia och Shifo Foundation.

+46 70 143 22 22