Hållbarhets-
kommunikation för stärkt varumärke

Hållbarhetskommunikation för stärkt varumärke

Företags arbete med kommunikation kring hållbarhet kräver väl underbyggt grundarbete. Hållbarhet och varumärkesbyggande går hand in hand, därför behöver kommunikationen vara strategisk, korrekt och effektiv.

Genom hållbarhetskommunikation kan företag stärka sitt varumärke, differentiera sig på marknaden, öka kundlojalitet och bygga förtroende hos intressenter. Effektiv hållbarhetskommunikation kan dessutom öka engagemanget för hållbarhetsfrågor i samhället, och därmed bidra till positiva förändringar både inom och utanför företaget.

Hållbarhetskommunikation innebär att kommunicera företagets hållbarhetsmål, initiativ och prestationer på ett tydligt och transparent sätt. Ett viktigt steg är att integrera hållbarhetskommunikationen i företagets övergripande kommunikation.

"Samarbetar med företag i skapandet av hållbara kommunikationsstrategier som lyfter upp engagemang för klimatmålen och biologisk mångfald."

Det finns olika riktlinjer, standarder och lagar som påverkar hur olika företag får kommunicera kring hållbarhet, exempelvis Internationella Handelskammarens regler samt EU:s nya direktiv Green Claims.

Transformity stöttar företag i skapandet av kommunikationsstrategier som lyfter upp engagemang för en hållbar utveckling. Genom förståelse för företags unika utmaningar och möjligheter skapas utbildningar och policys, anpassas analys, strategier, planer, aktiviteter utifrån affärsmålen, och implementeras utvärderingar för att säkerställa effektivitet.

Case

Nordiska ministerrådet
Den mest hållbara regionen i världen
Projektet ”Klimatneutralt Norden” är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan de nordiska företagsnätverken Hagainitiativet (Sverige), Skift (Norge) och CLC (Finland), finansierat av Nordiska Ministerrådet. Syftet är att stärka nordisk konkurrenskraft och…
Hagainitiativet
Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan
Hagainitiativet är ett nätverk av 11 ledande företag i Sverige som tillsammans arbetar mot visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Genom att visa…
Circular Electronics Initiative
Nätverk för hållbara IT-produkter
Transformity driftar Circular Electronics Initiative, på uppdrag av TCO Development. Circular Electronics Initiative är ett nätverk av 28 företag och organisationer i olika länder…

Kontakta oss

Nina Ekelund
Styrelseordförande & Partner

+46 73 502 24 64

Adam Bergsveen
Konsult

+46 70 452 38 97