Innovativa lösningar för konkurrenskraft och hållbarhet

Att det behövs innovationer för en hållbar utveckling är självklart. Men det går också att vända på det – hållbarhetsarbetet kan nämligen bidra till innovation, inte minst genom nya arbetssätt.

Genom vårt arbete med innovationer och nya arbetssätt längs värdekedjan hjälper vi företag att identifiera och implementera innovativa lösningar som inte bara minskar deras klimatavtryck, utan också ökar deras konkurrenskraft.

Utifrån analyser av nuvarande värdekedjor identifierar vi potentiella områden för innovation och förbättringar. Vi fokuserar på hela kedjan – från leverantörer till produktion, distribution och kundrelationer, till reparation och återvinning. Genom att kartlägga resurser, energiförbrukning och utsläpp kan vi skapa en tydlig bild av de områden som bör optimeras för att bli mer hållbara och effektiva. Utifrån nulägesanalysen skapas skräddarsydda strategier som sedan omsätts i konkreta handlingsplaner för implementeringen och utvärdering.

"Vi fokuserar på hela kedjan – från leverantörer till produktion, distribution och kundrelationer, till reparation och återvinning."

Ett användbart perspektiv är att arbeta utifrån värdecirklar, i stället för linjära värdekedjor. Genom att integrera fokus på hållbarhet i alla delar av värdecirkeln kan resursförbrukningen minska, produktionsprocesserna optimeras, nya affärsmodeller skapas och avfallet minimeras.

Case

Nordiska ministerrådet
Den mest hållbara regionen i världen
Projektet ”Klimatneutralt Norden” är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan de nordiska företagsnätverken Hagainitiativet (Sverige), Skift (Norge) och CLC (Finland), finansierat av Nordiska Ministerrådet. Syftet är att stärka nordisk konkurrenskraft och…
Hagainitiativet
Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan
Hagainitiativet är ett nätverk av 11 ledande företag i Sverige som tillsammans arbetar mot visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Genom att visa…
Circular Electronics Initiative
Nätverk för hållbara IT-produkter
Transformity driftar Circular Electronics Initiative, på uppdrag av TCO Development. Circular Electronics Initiative är ett nätverk av 28 företag och organisationer i olika länder…

Kontakta oss

Ulrika Erkenborn Rugumayo
VD & Partner

+46 70 143 22 22

Eva Krutmeijer
Konsult

+46 70 984 66 38