Våra uppdrag

Transformity driftar företagsnätverk inom hållbarhet, exempelvis Hagainitiativet. Våra samarbeten med enskilda företag utvecklar lönsamma och hållbara affärsstrategier. 

Vi arbetar dessutom med flera internationella projekt, med fokus på cirkulära affärsmodeller, näringslivets klimatomställning, exportens klimatnytta samt kompetensförsörjning för hållbar utveckling. 

Exempel på företag vi samarbetar med:
Almi, Aneby, Axfood, BRA, Coca-Cola Europacific Partners Sverige, Energiföretagen, Filippa K, Folksam, Fossilfritt Sverige, Future Earth, Gasum, Hagainitiativet, IVL Svenska Miljöinstitutet, JCDecaux, JM,  Klimatskoga, Lantmännen, Löfbergs, Länsförsäkringar, Länsstyrelsen Jönköping, McDonald’s Sverige, Nordiska ministerrådet, Preem, Reskills Textile & Fashion, Scan Sverige, Stena Recycling, STICA, Stockholm Exergi, Storskogen, Svenska Institutet, Swedbank, TCO Development, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, The Pathway Coalition, VING och White.

Case

Nordiska ministerrådet
Den mest hållbara regionen i världen
Projektet ”Klimatneutralt Norden” är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan de nordiska företagsnätverken Hagainitiativet (Sverige), Skift (Norge) och CLC (Finland), finansierat av Nordiska Ministerrådet. Syftet är att stärka nordisk konkurrenskraft och…
Hagainitiativet
Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan
Hagainitiativet är ett nätverk av 11 ledande företag i Sverige som tillsammans arbetar mot visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Genom att visa…
Circular Electronics Initiative
Nätverk för hållbara IT-produkter
Transformity driftar Circular Electronics Initiative, på uppdrag av TCO Development. Circular Electronics Initiative är ett nätverk av 28 företag och organisationer i olika länder…
Team