Nina Ekelund

Med ena foten i Stockholm och den andra i Småland driver Nina klimattransformationen framåt. Nina är en av grundarna till företaget 2050 Consulting och har även startat Transformity. År 2010 grundade Nina vidare företagsnätverket Hagainitiativet, tillsammans med flera företag, och är dess generalsekreterare. Hon har tidigare arbetat på bland annat Miljöförvaltningen, Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen och Stockholm Resilience Centre. Nina är en ofta anlitad och uppskattad moderator. Hon har de senaste åren varit med på listan över den 100 mäktigaste i Hållbarhetsverige. Hon är också ledamot i styrgruppen för KTH Environmental Humanities Lab.