Skräddarsydd utbildning inom hållbarhet och EU:s aktuella beslut

EU:s Green Deal innehåller ett omfattande paket med lagar som påverkar företag i arbetet med hållbarhet. Just nu är bland annat nettonoll, ESG, CSRD, CSDDD, dubbel väsentlighetsanalys, ETS och BECCS särskilt aktuellt.

Inom hållbarhetsområdet händer det mycket, och det är tydligt att EU tar initiativet samt att hållbarhet blir alltmer prioriterat av företag. Dessutom övergår arbetet med hållbarhet från frivillighet till lagstiftning, granskningen skärps samtidigt som kunder och medarbetare efterfrågar det.

Som styrelse, ledning eller hållbarhetsansvariga på ett företag är det avgörande att ha god kunskap inom flera olika områden. 

Transformity erbjuder omvärldsanalyser och utbildningar som ger er den kunskap och de verktyg som behövs för att vara framgångsrika och effektiva i ert hållbarhetsarbete. Våra analyser och utbildningar skräddarsys utifrån ert företags förkunskaper, bransch, marknad och ambitionsnivå. Vi förstår att varje företag är unikt och behöver anpassade kunskaper och verktyg för att kunna agera hållbart.

"Inom våra utbildningar täcker vi en rad ämnen, inklusive nulägesanalys, policys, hållbarhetsstrategier, klimatanpassning, cirkulär ekonomi, riskhantering, hållbarhetskommunikation och mycket mer."

Inom våra utbildningar täcker vi en rad ämnen, inklusive nulägesanalys, policys, hållbarhetsstrategier, klimatanpassning, cirkulär ekonomi, riskhantering, hållbarhetskommunikation och mycket mer. Vi ger er en holistisk förståelse för hållbarhetens olika dimensioner och hur de kan tillämpas i er specifika kontext.

Utbildningarna ger er verktygen som behövs för att framgångsrikt implementera hållbarhet i er organisation och utveckla hållbara affärsstrategier. Vi hjälper er att navigera i det föränderliga landskapet och möta de utmaningar som hållbarhetsområdet innebär.

Case

Nordiska ministerrådet
Den mest hållbara regionen i världen
Projektet ”Klimatneutralt Norden” är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan de nordiska företagsnätverken Hagainitiativet (Sverige), Skift (Norge) och CLC (Finland), finansierat av Nordiska Ministerrådet. Syftet är att stärka nordisk konkurrenskraft och…
Hagainitiativet
Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan
Hagainitiativet är ett nätverk av 13 ledande företag i Sverige som tillsammans arbetar mot visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Genom att visa…
Circular Electronics Initiative
Nätverk för hållbara IT-produkter
Transformity driftar Circular Electronics Initiative, på uppdrag av TCO Development. Circular Electronics Initiative är ett nätverk av 28 företag och organisationer i olika länder…

Kontakta oss

Ulrika Erkenborn Rugumayo
VD & Partner

+46 70 143 22 22

Josefina Kildjer
Konsult

+46 70 766 22 92